A/Az keuf szónak 36 fordítása van 13 nyelven

a/az keuf szó fordításai

FR HU Magyar 2 fordítás {pl.}
 • hekus [slang: a policeman] (n adj v)
 • zsaru [police officer, slang: a policeman] (n)
FR EN Angol 2 fordítás {pl.}
 • cop [police officer] (informal)
 • rozzer (n) [''(slang)'' police officer] (n)
FR ES Spanyol 5 fordítás {pl.}
 • tira (n) [''(slang)'' police officer] {f}
 • paco [police officer, slang: a policeman] {m}
 • madero (n) [''(slang)'' police officer] {m}
 • chota (n) [''(slang)'' police officer] {f}
 • tombo [police officer] (n v)
FR IT Olasz 5 fordítás {pl.}
 • sbirro (conj prep adv) [police officer] {m}
 • secondino (conj prep adv) [police officer] {m}
 • poliziotto (n) [''(slang)'' police officer, police officer, slang: a policeman] {m}
 • piedipiatti (conj prep adv) [police officer] {m}
 • agente di polizia (pronoun determiner) [slang: a policeman] {m}
FR DE Német 2 fordítás {pl.}
 • Bulle (n) [police officer, slang: a policeman] {m}
 • Gendarm [police officer] {m}
FR PT Portugál 2 fordítás {pl.}
 • tira (n proper) [police officer, slang: a policeman] {f}
 • policial (int v) [slang: a policeman] {m}
FR NL Holland 3 fordítás {pl.}
 • wout (n adj adv) [slang: a policeman] (n adj v)
 • smeris (n adj adv) [slang: a policeman] {m}
 • diender (adj n adv) [police officer]
FR SV Svéd 1 fordítás
 • snut (adj v n adv) [police officer]
FR PL Lengyel 2 fordítás {pl.}
 • glina (n conj) [police officer] {f}
 • gliniarz (n conj) [police officer] {m}
FR BG Bolgár 2 fordítás {pl.}
 • ченге [police officer, slang: a policeman] (n adj v)
 • полицай [police officer, slang: a policeman] {m} (policáj)
FR RU Orosz 8 fordítás {pl.}
FR JA Japán 1 fordítás
FR VI Vietnami 1 fordítás
 • cớm [police officer] (n v)